ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและโครงการที่พักอาศัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เกี่ยวกับเรา

กลุ่มบริษัท BSM ได้เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2544 ในนามบริษัท บิวเดอสมาร์ท ดิสทรีบิวชั่น เซนเตอร์ จำกัด โดยเริ่มจากจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 2 กลุ่ม คือ ระบบผนังสำเร็จรูป Alloy และเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของบริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ในปี 2550 ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “BSM”

โครงสร้างที่น่าสนใจ

Aerospan

ALLOY 100

ALLOY Plus

ALLOY Plus Skirting