บริษัท อัลลอย โซลูชั่นส์ เอเชีย จำกัด

บริษัท อัลลอย โซลูชั่นส์ เอเชีย จำกัด เราพัฒนางานกระจกอลูมิเนียมภายใต้ยี่ห้อ Alloy และเรายังเป็นตัวแทนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายระบบประตูหน้ำต่างคุณภาพสูงยี่ห้อ Nulook ซึ่งได้รับแต่งตั้งจาก Altus ประเทศนิวซีแลนด์เป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายมุ้งม้วนคุณภาพสูงยี่ห้อ Freedom จาก Freedom ประเทศออสเตรเลีย