บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะโครงการคอนโดมิเนียมแบบ Low Rise ทุกโครงการออกแบบอย่างพิถีพิถันและมีเอกลักษณ์ โดยเน้นทำเลที่ตั้งอยู่ในเขตเมือง และการคมนาคมที่สะดวกสบาย มุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น