ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นางพรศิริ กุศุลภุชฌงค์

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน และ เลขานุการบริษัท