ปฏิทินกิจกรรม

วันที่

กิจกรรม

รายละเอียด

30/04-19

งานประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 2562
วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องริเวอร์ 1 ชั้น 3 ริเวอร์ฟร้อนท์ เรสซิเดนซ์ อาคารเอสวีซิตี้ เลขที่ 912 ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร

24/04-18

งานประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 2561
วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องริเวอร์ 1 ชั้น 3 ริเวอร์ฟร้อนท์ เรสซิเดนซ์ อาคารเอสวีซิตี้ เลขที่ 912 ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร


10/01-18

งานประชุมผู้ถือหุ้น

งานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง River 1 ชั้น 3 ริเวอร์ฟร้อนท์ เรสซิเดนซ์อาคาร เอส วี ซิตี้ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร


15/08-17

วันพบปะนักลงทุน

Opportunity Day Quarter 2/2560
ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

28/04-17

งานประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 2560
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร

18/05-16

วันพบปะนักลงทุน

Opportunity Day Quarter 1/2559
ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

28/04-16

งานประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 2559
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร

21/02-15

งานประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 2558
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 9.30 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร

18/06-14

งานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 2557
วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร

02/09-14

วันพบปะนักลงทุน

Opportunity Day Quarter 2/2557
ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

20/12-12

งานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร

29/05-12

วันพบปะนักลงทุน

Opportunity Day Quarter 1/2555

24/04-12

งานประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 2555
วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร

30/06-11

งานประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 2554
วันพฤหัสที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 1104 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

28/04-11

งานประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 2554
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

16/03-10

วันปิดสมุดทะเบียน

เงินปันผล 0.038 บาท

09/03-10

งานประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 2553
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1104 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนน รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

26/05-09

วันพบปะนักลงทุน

Opportunity Day Quarter 1/2552

17/06-08

วันพบปะนักลงทุน

Opportunity Day Quarter 1/2551
ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อสังเกต
วันเวลาในกิจกรรมทั้งหมด จะเป็นผลปีก่อนหน้านี้ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ การประกาศต่างๆ ในอนาคต