ประชุมผู้ถือหุ้น

ลงวันที่ 10/05/2562

ประชุมผู้ถือหุ้น : นายเอนก พิเชฐพงศา ประธานกรรมการ เป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยมีคณะกรรมการ บมจ. บิวเดอสมาร์ท (BSM) ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ.ห้องริเวอร์ 1 ชั้น 3 ริเวอร์ฟร้อนท์ เรสซิเดนซ์ อาคารเอสวีซิตี้

ข้อมูลจาก
บริษัท เดอะเวย์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด