ปฏิทินกิจกรรม

วันที่

กิจกรรม

รายละเอียด

30/04/62

งานประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 2562

วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องริเวอร์ 1 ชั้น 3 ริเวอร์ฟร้อนท์ เรสซิเดนซ์ อาคารเอสวีซิตี้ เลขที่ 912 ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร

24/04/61

งานประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 2561

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องริเวอร์ 1 ชั้น 3 ริเวอร์ฟร้อนท์ เรสซิเดนซ์ อาคารเอสวีซิตี้ เลขที่ 912 ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร

10/01/61

งานประชุมผู้ถือหุ้น

งานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง River 1 ชั้น 3 ริเวอร์ฟร้อนท์ เรสซิเดนซ์อาคาร เอส วี ซิตี้ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร

15/08/60

วันพบปะนักลงทุน

Opportunity Day Quarter 2/2560

ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

28/04/60

งานประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 2560

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร

18/05/59

วันพบปะนักลงทุน

Opportunity Day Quarter 1/2559

ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

28/04/59

งานประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 2559

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร

21/02/58

งานประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 2558

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 9.30 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร

18/09/57

งานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 2557

วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร

02/09/57

วันพบปะนักลงทุน

Opportunity Day Quarter 2/2557

ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

20/12/55

งานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร

29/05/55

วันพบปะนักลงทุน

Opportunity Day Quarter 1/2555

24/04/55

งานประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 2555

วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร

30/06/54

งานประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 2554

วันพฤหัสที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 1104 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

28/04/54

งานประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 2554

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

16/03/53

วันปิดสมุดทะเบียน

เงินปันผล 0.038 บาท

09/03/53

งานประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 2553

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1104 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนน รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

26/05/52

วันพบปะนักลงทุน

Opportunity Day Quarter 1/2552

17/06/51

วันพบปะนักลงทุน

Opportunity Day Quarter 1/2551

ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อสังเกต
วันเวลาในกิจกรรมทั้งหมด จะเป็นผลปีก่อนหน้านี้ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ การประกาศต่างๆ ในอนาคต